Radovic i Ratkovic - Advokatska Kancelarija Beograd Srbija

Oblast RadaPRIVREDNI SPOROVI

Rešavanje sporova/medijacija, arbitražni postupak, sve usluge u vezi sa sporovima, tužbe za ispunjenje ugovora u privredi, neispunjenje obaveza, povrede ugovora, naplate potrživanja, sudsko prinudno izvršenje, privremene mere, poslovni saveti, odbrana u krivičnim stvarima za dela u privredi, međunarodnoprivatno pravo itd.

OBJAVLJENE PRESUDE »


OBJAVLJENI RADOVI

- Evropski sud pravde i odluke o prethodnom pitanju »
Objavljeno u časopisu “Pravni život” br. 12/2006

- Zakon o zaštititi konkurencije Republike Srbije »
Objavljeno u časopisu “Pravo i privreda” br. 1-4/2007

vrh

POSLOVNO PRAVO

Osnivanje kompanija i njihovih predstavništava. Izrada osnivačkih akata, drugih opštih akata i sporazuma.

Spajanja i akvizicije: Pregovori povodom zaključivanja ugovora, “due diligance”.

vrh

GRAĐANSKO PRAVO

Nasledno pravo i ostavinski postupak, pravno sledbeništvo između kompanija i korporacija, odgovornost za naknadu štete, pravo osiguranja, hartije od vrednosti, poslovno pravo, stečajno pravo itd.

vrh

RADNO PRAVO

Poslovne jedinice stranih kompanija : Pravni saveti stranim kompanijama u vezi sa osnivanjem predstavništava u Srbiji. Pravne usluge i pomoć prilikom osnivanja preduzeća i svih naknadnih promena, kao i prijava zaposlenih, u skladu sa svojinskom transformacijom. Dozvole boravka i radne dozvole.

 

vrh

Srpski

English Español German
 
 

© 2019 Advokatska Kancelarija Radović & Ratković Beograd, Srbija. Sva prava zadržana. Web Dizajn Greenfish.

o nama | oblast rada | naš tim | kontakti | linkovi