Radovic i Ratkovic - Advokatska Kancelarija Beograd Srbija

Oblast RadaPRIVREDNI SPOROVI

Rešavanje sporova/medijacija, arbitražni postupak, sve usluge u vezi sa sporovima, tužbe za ispunjenje ugovora u privredi, neispunjenje obaveza, povrede ugovora, naplate potraživanja, sudsko prinudno izvršenje, privremene mere, poslovni saveti, odbrana u krivičnim stvarima za dela u privredi, međunarodnoprivatno pravo itd.

OBJAVLJENE PRESUDE »


SARADNJA SA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM KOMPANIJAMA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA

Vansudska i sudska naplata potraživanja od fizičkih i pravnih lica. Sporazumi o plaćanju duga na rate. Praćenje izvršenja dužnikovih obaveza itd.

vrh

POSLOVNO PRAVO

Osnivanje kompanija i njihovih predstavništava. Izrada osnivačkih akata, drugih opštih akata i sporazuma. Stečaj, likvidacija itd.

Spajanja i akvizicije: Pregovori povodom zaključivanja ugovora, “due diligance”.

vrh

GRAĐANSKO PRAVO

Nasledno pravo i ostavinski postupak, odgovornost za naknadu štete, pravo osiguranja, porodično pravo – razvod i deoba bračne tekovine itd.

vrh

RADNO PRAVO

Poslovne jedinice stranih kompanija : Pravni saveti stranim kompanijama u vezi sa osnivanjem predstavništava u Srbiji. Pravne usluge i pomoć prilikom osnivanja preduzeća i svih naknadnih promena, kao i prijava zaposlenih.

 

vrh

Srpski

English
 
 

© 2023 Advokatska Kancelarija Radović & Ratković Beograd, Srbija. Sva prava zadržana. Web Dizajn Greenfish.

o nama | oblast rada | naš tim | kontakti | linkovi